Co zmienia się w przepisach dla przedsiębiorców od 2019 roku

Zmiany w przepisach dla przedsiębiorców

ZUS, podatki, księgowość, rozliczanie samochodów firmowych – to obszary, w których przedsiębiorców czeka sporo zmian od 2019 roku.

Od stycznia 2019 roku wchodzi w życie wiele nowych przepisów dla przedsiębiorców. Pozwolą one w wielu przypadkach zaoszczędzić czas i pieniądze, dzięki zniesieniu niepotrzebnych obowiązków. Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany.

Podatki i księgowość
Od nowego roku przedsiębiorcy mają możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Zmienią się również zasady zgłaszania zmiany formy opodatkowania. Będzie je można zgłaszać później niż do tej pory.
Wiele ułatwień czeka na podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym i kartą podatkową. Od stycznia znika kilka uciążliwych obowiązków dokumentacyjnych (m.in. prowadzenie kart przychodów).
Firmy innowacyjne będą mogły skorzystać z możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% (dotyczy zarówno PIT, jak i CIT) od dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej. To tzw. Innovation box.
Ważna zmiana dotyczy również przedsiębiorców, którzy zatrudniają małżonków. Dzięki nowym przepisom mogą uwzględnić wynagrodzenie wypłacane współmałżonkowi w kosztach uzyskania przychodu.

Zmiany ZUS od 2019 roku
Od stycznia 2019 roku, przedsiębiorcy mogą zgłosić pracowników do ubezpieczeń za pośrednictwem CEIDG (online albo składając dokumenty papierowe). Dochodzi również kolejna ulga – tzw. mały ZUS, który pozwoli płacić składki na ubezpieczenia w zależności od wysokości przychodu.

Sukcesja – przekazywanie firmy następcom
Ta zmiana funkcjonuje już od 25 listopada 2018 roku. Dzięki nowym można wskazać i samodzielnie zgłosić online (bezpłatnie i bez zbędnych formalności) zarządcę sukcesyjnego, który będzie prowadził sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych.

Mniej obowiązków BHP
W firmach wykonujących działalność o niskim stopniu ryzyka, które zatrudniają do 50 pracowników można obniżyć koszty swojej działalności i nie zatrudniać specjalisty ds. spraw BHP, tylko samemu pełnić zadania służby BHP. Nie trzeba także zapewniać okresowych szkoleń z BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.

e-Akta i skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat
Od 2019 akta pracownicze można przechowywać również w formie elektronicznej (dotychczas obowiązkowa była forma papierowa). Skrócony został –  z 50 do 10 lat – okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (skrócenie wymaga przekazania do ZUS odpowiednich dokumentów – oświadczenia i raportów informacyjnych)

Zmiana zasad wypłaty wynagrodzeń
Od 2019 roku podstawową formą będzie wypłata na konto bankowe pracownika.

Łatwiejsze prowadzenie spółek
Od nowego roku możliwe jest podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym.

(KiG, fot.pixabay/helpsg)