Czym się zajmuje broker ubezpieczeniowy?

Przede wszystkim broker ubezpieczeniowy musi mieć świetne wyczucie branży oraz znać ofertę towarzystw ubezpieczeń. Dlaczego?
Broker ubezpieczeniowy musi znakomicie orientować się w potrzebach firm różnych branż, a także fundacji, organizacji czy instytucji, mieć szeroką wiedzę o branży, znać produkty – w tym nowości i ofertę różnych ubezpieczycieli, a także umieć negocjować z klientem. Nie wiesz, jaka jest różnica między agentem ubezpieczeniowym a brokerem?
Otóż agent ubezpieczeniowy jest przedstawicielem zakładu ubezpieczeniowego, z którym zawarł umowę, a broker odwrotnie – reprezentuje interesy klienta i ponosi odpowiedzialność za znalezienie i zaproponowanie najlepszej dla niego oferty.
Broker ubezpieczeniowy przede wszystkim powinien przeprowadzić audyt, aby ocenić ryzyko klienta – jest to zwykle analiza rzeczywistych potrzeb klienta oraz jego bieżącej sytuacji ubezpieczeniowej. Następnie broker przygotowuje propozycję pakietu ubezpieczeniowego wykonanego indywidualnie pod danego klienta. Przed zawarciem umowy, zobowiązany jest też udzielić klientowi porady w formie pisemnej. Podpis to dopiero początek współpracy – brokera zadaniem bowiem jest stała analiza potrzeb klienta i kontrolowanie zagrożeń lub ew. korzystniejszych opcji z zakresu ubezpieczeń.
Jeśli rekomendacja okaże się nieodpowiednia, klient ma prawo zgłosić roszczenia wobec pośrednika. Broker nie może też być związany z jakąkolwiek firmą ani kierować się własnym interesem – czy też firmy, dla której usługi świadczy – w wyborze pakietu ubezpieczeń dla klienta. Z pomocy brokera korzystają zwykle nie tylko osoby prywatne, ale także spółki prywatne, miasta i gminy, różne fundacje i instytucje, zakłady produkcyjne, spółdzielnie i wspólnoty czy też spółki miejskie.
Broker musi być cały czas na bieżąco – musi znać aktualną ofertę i wciąż poszerzać wiedzę, aby orientować się w swojej branży, ale i klienta. Powinien wiedzieć, na co zwrócić jego uwagę, jaka forma ubezpieczenia przyda się danemu klientowi itd., aby móc ją zaproponować. Wtedy łatwiej mu będzie przedstawić szczegóły dotyczące oferty i pakietu ubezpieczeniowego.
Na przykład pakiet dla miast może obejmować m.in. ubezpieczenie OC zawodowej, wartości pieniężnych, osobowe, zdrowotne, NNW, utraty zysku czy też OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Więcej na stronie: https://adlerbrokers.com.pl/

KKw, fot.777546/Pixabay