Dobry czas na innowacje!

innowacje-plansza

Masz pomysł na innowacyjne działania? Wiele firm już postawiło na nowoczesne technologie – tym bardziej, że można skorzystać z pomocy unijnej lub ew. rządowej. Tego rodzaju wsparcie to dotacje na innowacje w różnych obszarach. Szczegóły poniżej.

Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 na finansowe wsparcie polskich przedsiębiorstw przekazały aż 20 mld euro – obecnie środki najchętniej są przeznaczane na wsparcie projektów innowacyjnych. 

Firmy mogą liczyć na dofinansowanie w czterech obszarach – innowacji produktowej (produkty i usługi), organizacyjnej, procesowej i marketingowej. Innowacyjny projekt nie musi być zaawansowany, by miał szansę uzyskać dofinansowanie. Fundusze mają zapewnić środki na prace badawcze, rozwinięcie infrastruktury, wykorzystanie wyników badań w firmie, a wreszcie stworzenie innowacyjnych produktów, usług, rozwiązań. 

W ramach wsparcia unijnego można pozyskać dotacje na innowacje w takich obszarach, jak:

– projekty badawczo-rozwojowe (B+R) – dofinansowanie do projektów, w ramach których będą prowadzone prace rozwojowe, badania przemysłowe mające na celu opracowanie nowych produktów, usług, technologii i tym podobnych;

– projekty badawczo-rozwojowe (B+R) – dofinansowanie do projektów mających na celu wprowadzenie ulepszeń do już funkcjonujących produktów, technologii, usług czy procesów;

– inwestycje w infrastrukturę B+R;

– wdrożenie opracowanych rozwiązań B+R w firmie, jeśli mają pomóc w opracowaniu nowych lub znacznym ulepszeniu produktów, usług, technologii; 

– wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie;

– wsparcie rozwoju MŚP – czyli inwestycje mające na celu wdrożenie innowacji produktowych, marketingowych, procesowych lub organizacyjnych.

Na jakie programy zwrócić uwagę?

W tych obszarach warto zwrócić uwagę na programy – Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Regionalne Programy Operacyjne. Dotacje na innowacje można uzyskać też na tzw. innowacyjność społeczną z programu Wiedza-Edukacja-Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kar, foto:jarmoluk / Pixabay