Jak przygotować kosztorys inwestorski?

Pierwszym krokiem do budowy domu jest określenie, jaka łączna suma będzie potrzebna do zrealizowania budowy – jednym z głównych działań podczas planowania budowy jest przygotowanie kosztorysu.
Budowa domu jest inwestycją w nieruchomość i wymaga odpowiednich przygotowań – trzeba ustalić i zgromadzić budżet, wykonać projekt i przygotować kosztorys. Przypomnijmy, jakie rodzaje kosztorysów wyróżniamy w branży budowlanej.

Rodzaje kosztorysów
Realizacja każdego obiektu i każdej instalacji wymaga osobnego kosztorysu, gdyż poszczególne prace można zlecić różnym fachowcom – prywatnym czy firmom budowlanym. Obowiązkiem wykonawcy jest przygotowanie dla inwestora kosztorysu ofertowego, który polega na wycenie planowanych prac budowlanych.

Kosztorys inwestorski
Taki dokument przygotuje inwestor lub osoba, której zleci on tę pracę. Szacuje się w nim m.in. wartość robót budowlanych przed rozpoczęciem ich realizacji. Przygotowuje się go na podstawie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej oraz szacowanych cen i wydatków na materiały oraz za realizację robót.
Na jego podstawie można zorientować się, jaki będzie łączny koszt np. budowy domu. Ma to znaczenie dla wielu osób planujących realizację projektu przy pomocy kredytu budowlanego. Kosztorys inwestorski obejmuje m.in. wykaz planowanych prac i kolejność ich przeprowadzenia, spis sprzętu, podsumowanie roboczogodzin i wykaz materiałów budowlanych. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego często zleca się profesjonalnym kosztorysantom.

Więcej na( https://budownictwo.dekra.pl/zarzadzanie-kosztami.html)

Kosztorys zamienny
Podczas realizacji robót może zmienić się liczba prac budowlanych niż uwzględniono w kosztorysie ofertowym. W takiej sytuacji niezbędny jest kosztorys zamienny, który zmienia cześć wartości. Może on obejmować jedynie te roboty, które wpisano w podstawowym kosztorysie ofertowym.

Kosztorys podwykonawczy
W razie braku kosztorysu ofertowego wynagrodzenie ekipy uwzględniane jest w kosztorysie podwykonawczym, który przygotowuje się po zakończeniu robót – wpisana tu kwota jest ostateczna.

Lena.k, f: Capri23auto / pixabay