Ile (nie) zarobiły OFE?

zarobki OFE

Jak można przeczytać w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego, fundusze OFE otrzymały z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych łącznie 116,5 mld zł do końca listopada 2008 roku. Z kolei ich aktywa wyniosły 132,7 mld. Oznacza to, że przez 10 lat zarobiły jedynie 16,2 mld – to 1 proc. rocznie.

Jak pokazują przywołane dane, powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające zgromadzonymi w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) pieniędzmi przyszłych emerytów straciły w 2008 roku ponad 20 mld zł. Reforma systemu emerytalnego okazała się kompletnym niewypałem, by nie powiedzieć – „skokiem na kasę”.

Wspomniane wyżej ponad 20 mld straty to efekt jedynie nietrafionych inwestycji giełdowych. W 2008 r. wartość aktywów na warszawskim parkiecie o ok. 50 proc. zmniejszyła się.

2021 – koniec OFE

W 2021 roku wreszcie dobiegła końca ponad 20-letnia historia OFE. Oczywiście z środków zgromadzonych w funduszach nie będzie nas stać na godne życie, a tym bardziej na spokojną emeryturę – mimo takiej kampanii rządu na temat OFE. Dodajmy, że różnica w stopach zwrotu najlepszego i najgorszego OFE to niemal 70 pkt. proc.

OFE – skuteczne czy nie?

Zwolennicy funduszy dostrzegali ich skuteczność w czasach giełdowej passy, inni zaś krytykowali je za straty. Strategie wszystkich OFE były do siebie podobne, na przykład pod względem zaangażowania w akcje czy obligacje.

Analitycy mają rozbieżne zdania na temat tego, czy OFE pomnażały pieniądze przyszłych emerytów efektywnie. Dane Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pozwalają na przygotowanie krótkiego podsumowania OFE, m.in. pod względem efektywności inwestycji, a także na tych wskazanie funduszy, które najlepiej pozyskiwały klientów.

Najbardziej skorzystali klienci Nationale-Nederlanden OFE. Fundusz ten miał najwyższą stopę zwrotu z inwestycji z środków przyszłych emerytów – aż 366 proc. To bez wątpienia fundusz, który uznaje się za największego wygranego.

Kar, f: gosiak1980 / pixabay