Obowiązek lustracyjny w szkolnictwie

nauczyciel

Część kadry w szkolnictwie podlega obowiązkowi lustracji – szczegóły poniżej.

Kto podlega lustracji?

Obowiązkiem lustracyjnym, zgodnie z art. 4 pkt 45 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, są objęci kandydaci na stanowisko:

  • dyrektora szkoły publicznej,
  • dyrektora placówki pod warunkiem, że w jej strukturze utworzona została szkoła publiczna, a dyrektor placówki pełni jednocześnie funkcję dyrektora tej szkoły,
  • urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego nie dotyczy kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół niepublicznych oraz placówek oświatowych (wyjątkiem jest sytuacja, że w skład publicznej placówki oświatowej wchodzi szkoła). Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych.

Oświadczenie lustracyjne składa się razem z wyrażeniem zgody na kandydowanie lub na objęcie lub wykonywanie funkcji. Oświadczenie lub informacje o wcześniejszym złożeniu oświadczenie należy przedłożyć – zgodnie z art. 8 ust. 45 ustawy – Kuratorowi Oświaty.

Kto nie podlega lustracji?

Obowiązek lustracyjny nie został nałożony na inne osoby starające się o stanowiska kierownicze w innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. Oświadczenie lustracyjny składa się tylko raz.

Kiedy trzeba złożyć oświadczenie lustracyjne?

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.

Kar, f: Pexels / pixabay