Sprawy cywilne – jakie są koszty mediacji?

Często zastanawiamy się, kto pokrywa i jakie są koszty mediacji. Czasami rozwiązanie to okazuje się być wystarczające do rozwiązania konfliktu. Poniżej szczegóły.
Przede wszystkim ważną informacją jest, że koszty mediacji w sprawach cywilnych, prowadzonych na podstawie skierowania sądu, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku. W przypadku spraw o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora jest równe 1% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całe postępowanie mediacyjne.
Jeśli jednak nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, a także w sprawach o prawa niemajątkowe, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 złotych – za pierwsze posiedzenie, 199 zł – za każde kolejne, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
Jeśli strony jednak nie wezmą udziału w mediacjach, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.
Warto wiedzieć, że koszty prowadzenia mediacji są stosunkowo niskie, ale na ich wysokość wpływa też to, czy są one prowadzona na podstawie postanowienia sądu – który kierujące strony do mediacji – czy może z własnej woli obu stron albo też na podstawie umowy o mediację w ośrodku mediacyjnym.
Poza tym zwrotowi podlegają udokumentowane wydatki poniesione przez mediatora w trakcie przeprowadzenia czynności mediacyjnych, czyli np. za korespondencję, dojazd, wynajęcie sali, w której można przeprowadzić mediacje itd.
Mediacje zwykle są dużo tańszym i szybszym sposobem na rozwiązanie konfliktu. Osobny temat stanowią koszty mediacji w innych sprawach cywilnych, ale temu zagadnieniu poświecimy kolejny wpis w następnym miesiącu – w razie zainteresowania śledźcie nasz blog.
film, koncert albo książkę. Musisz znać upodobania np. siostry albo mamy, aby mieć pewność, że dobrze wybierzesz. Bardziej oryginalnym upominkiem będzie bilet na koncert albo tanie bilety lotnicze do wybranego miasta.

KKw, fot.succo/Pixabay