Bariera (nie)ufności

politycy

Spotkanie OPZZ z SLD

Grzegorz Napieralski spotkał się wczoraj z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Ustalono zasady współpracy pomiędzy związkowcami a Sojuszem. Zdefiniowano także najważniejsze kwestie, w których organizacje powinny współdziałać.

– W Sojuszu widać wyraźną zmianę na lepsze, jeśli chodzi o traktowanie związków zawodowych. Określiliśmy kierunek, w jakim ma podążać nasza współpraca. Musimy stać na straży praw pracowniczych, a także doprowadzić do podniesienia płacy minimalnej w Polsce – uważa Jan Guz, przewodniczący OPZZ.

Również Napieralski jest zadowolony ze spotkania. – Było bardzo szczere. Wyjaśniliśmy sobie różne niesnaski, które były pomiędzy nami w przeszłości. Mam nadzieję, że przekonaliśmy związkowców do tego, że chcemy reprezentować ich interesy. A bariera nieufności, która jest pomiędzy naszymi organizacjami, zniknie – powiedział ,,TRYBUNIE”. – Zaproponowałem przewodniczącemu Guzowi, aby ktoś z Prezydium OPZZ był zawsze na Zarządzie Krajowym SLD. Ponadto wskazałem na to, że obecny także na tym spotkaniu poseł związkowy Ryszard Zbrzyzny jest członkiem Zarządu Krajowego SLD – dodał.

Zarówno Guz, jak i Napieralski podkreślają, że współpraca musi być rozciągnięta na szczeble wojewódzki i powiatowy. Dlatego, że właśnie działacze lokalni najlepiej znają specyfikę regionów, z których pochodzą.

Podjęte zobowiązania oraz zdefiniowane najpilniejsze potrzeby w niedalekiej przyszłości mają wpłynąć na lepszą i sprawniejszą koordynację działań podejmowanych przez SLD i OPZZ. Sojusz jako partia lewicowa powinien odbudować zaufanie w środowiskach związkowych i pracowniczych, czyli w swoim naturalnym zapleczu politycznym. Pilnym zadaniem dla obu organizacji jest także przekonanie do ruchu związkowego ludzi młodych, podejmujących pierwszą pracę. Ważna jest także obecność wśród protestujących załóg, wśród pokrzywdzonych, wykluczonych i udzielanie im wsparcia. – Spotkanie zakończyliśmy przyjęciem harmonogramu naszych działań – powiedział Napieralski.

Kilka tygodni wcześniej przewodniczący SLD rozmawiał o współpracy z przedstawicielami ZNP.

* * *

OPZZ krytykuje budżet

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dokonało oceny założeń do budżetu na rok 2009: ,,Rząd nie uwzględnił wyborczej deklaracji »By żyło się lepiej – wszystkim« i czyni wszystko, aby tak jak w ubiegłym roku ze wzrostu gospodarczego skorzystali tylko najbogatsi” – czytamy.

Zdaniem Prezydium OPZZ, prawdopodobna obniżka liczby osób bezrobotnych jest wynikiem polepszającej się koniunktury a nie działań rządu. ,,Prezydium nie może zaakceptować sytuacji, w której wzrost PKB oraz wysoka dynamika wydajności pracy nie znajdują należytego odzwierciedlenia w wynagrodzeniach milionów pracowników, także tych, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie za pracę”. Według OPZZ, płaca minimalna powinna być na poziomie 50 proc. średniej krajowej. Prezydium zauważa, że dwie trzecie przedsiębiorstw osiągnęło zysk netto, jednak nie przełożyło się to w żaden sposób na poprawę zarobków wśród pracowników.

(wpis archiwalny z 2008r) f: geralt / pixabay