Państwo zabiera ziemię rolnikom i oddaje kościołowi

kościół

Państwo pod pretekstem rekompensaty za PRL oddaje kościołowi ziemię, którą wcześniej zabiera rolnikom. Poniżej szczegóły.

Temat ziem należących do kościoła budzi ogromne emocje i uzasadnione kontrowersje. W ramach rekompensat za antykościelną politykę PRL, kościół katolicki na Ziemiach Odzyskanych otrzymał o 50 tys. hektarów ziemi więcej, niż stracił. Na tym jednak nie koniec.

Ziemie odbierane rolnikom dla kościoła

OKO.press ujawniło, że kościół katolicki chce odebrać 140 hektarów rolnikom. Są to ziemie dzierżawione od państwa. Wiele wskazuje na to, że parafie i zakony otrzymają ziemię wartą ponad 4 miliony złotych bezpłatnie. Brzmi niewiarygodnie, ale artykuł 70a ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego na takie działania pozwala. Przepis ten miał umożliwić parafiom dalszą działalność, a jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej przez diecezje – i to na niebagatelną skalę.

Od dawna nie jest to już rekompensata

Kościół rzymskokatolicki na jego podstawie, może ubiegać się o przyznanie konkretnych terenów ziemi rolnej na terenach poniemieckich, tzw. Ziemiach Odzyskanych. Przepis ten uchwalano w 1991 roku. Kościół miał odzyskać to, co utracił w związku ze zmianą granic i polityką wyznaniową Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Nadwyżka wynosi około 50 tysięcy hektarów

Chodzi o terytorium stanowiące aż ⅓ powierzchni Polski. Jednak działania te przybrały taką skalę, że jest to już rozdawnictwo i prezenty, nie rekompensata. Kościół katolicki już otrzymał z nawiązką to, co artykuł 70a miał mu zrekompensować.

Wiemy przecież, że już w 2013 roku ratio legis artykułu 70a zostało wyczerpane i przepis ten powinien zostać jak najszybciej uchylony. Trybunał Konstytucyjny może zwrócić się do Rady Ministrów o wyliczenie kosztów ekonomicznych, które z takiego orzeczenia wynikają, a tego nie robi. Uchylenie artykułu 70a musi być decyzją polityczną. Polska 2050 wprowadziła poprawkę mającą uchylać 70a, ale głosami posłów PiS została ona odrzucona.

Kar, f: kisistvan77 / pixabay