Praca w lotnictwie

praca w lotnictwie

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy działa w ramach Politechniki Śląskiej i proponuje nowy kierunek studiów. Jeśli marzysz o pracy w lotnictwie, może to być Twój pierwszy krok do przyszłej kariery pilota. 

Nowe kierunki studiów w ofercie CKKLCE

Politechnika Śląska oferowała wiele kierunków studiów – m.in. organizację lotnictwa cywilnego w UE oraz teleinformatykę w lotnictwie. Oba budziły duże zainteresowanie, dlatego oferta została powiększona o kolejny bardzo atrakcyjny kierunek – o nawigację powietrzną. To pomysł na zawód dla osób, które marzą, by pracować jako piloci samolotów i śmigłowców albo personel naziemny. 

Studenci zgłębiają wiedzę z zakresu prawa lotniczego, planowania lotów, konstrukcji statków powietrznych, zastosowanych w nich technologii, meteorologii, poznają też dogłębnie zasady lotu, zdobywają wiedzę o łączności oraz nawigacji, zaznajamiają się z frazeologią lotniczą. 

To odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy – bieżące i przyszłe. Szacuje się, że polskie lotnictwo potrzebuje i za chwilę będzie potrzebować aż ponad kilkadziesiąt nowych pracowników, specjalistów łączności, nawigacji, obsługi technicznej samolotów, zarządzania przestrzenią powietrzną, budowy oraz eksploatacji lotnisk. 

Kolejne plany 

W planach jest też kolejny kierunek – planowanie i projektowanie cywilnych portów lotniczych. Program kształcenia w naszej placówce ma objąć prawie wszystkie specjalizacje związane z obsługą ruchu powietrznego i lotnisk. Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy współpracuje z Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego w Mielcu, gdzie studenci odbywają praktyki zawodowe. 

O Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy zostało założone w 2007 roku na mocy listu intencyjnego podpisanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, Politechnikę Śląską oraz Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. Nad działalnością centrum czuwa rada naukowo-programowa, gdzie zasiadają przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Politechniki Śląskiej oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Kar, f: DirkDanielMann / pixabay (wpis archiwalny z 2009r.)