Czesław Kiszczak – sylwetka

Czesław Kiszczak

Generał broni Czesław Kiszczak to były premier, wicepremier i minister spraw wewnętrznych. Przypomnijmy sobie jego sylwetkę oraz rolę przy okrągłym stole.

Czesław Kiszczak – biografia

Czesław Jan Kiszczak urodził się 19 października 1925 w Roczynach, a umarł 5 listopada 2015 roku w Warszawie. Skończył Centralną Szkołę Partyjną w Łodzi. Od 1945 r. był funkcjonariuszem kierowanej przez oficerów NKWD Informacji Wojskowej (kontrwywiadu wojska). Podczas wojny został wysłany przez Niemców na przymusowe roboty w okolice Pustyni Błędowskiej, a potem do pracy w kopalni. Udało mu się uciec, a wkrótce zetknął się ze strukturami PZPR. W Wiedniu nawiązał kontakty z komunistami. Po powrocie do Polski w maju 1945 roku wstąpił do PPR.

Kim był Czesław Kiszczak?

To wojskowy, działacz komunistyczny, polityk i generał broni ludowego Wojska Polskiego, a także szef Zarządu II Sztabu Generalnego, szef Wojskowej Służby Wewnętrznej, a w latach 1981-1990 minister spraw wewnętrznych. Był też współodpowiedzialny za wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku. W latach 1989-1990 był posłem na Sejm PRL IX kadencji oraz wicepremierem.

W 1946 roku Czesław Kiszczak był pracownikiem polskiej misji wojskowej w Londynie. Między innymi namawiał oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do powrotu do Polski i sprawdzał wracających do kraju. Przez całe życie zawodowe był związany z wojskiem.

Kiszczak przy okrągłym stole

Generał Czesław Kiszczak w 1989 roku był uczestnikiem rozmów w Magdalence i prac Okrągłego Stołu. Dotrzymał zobowiązań, jakich podjął się przy Okrągłym Stole. Szef bezpieki negocjował z więźniami i przyjął zobowiązania, które następnie wypełnił. „Nie zawiódł zaufania” – jak opowiadał Adam Michnik w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.

Jednak Kiszczak nie potrafił utworzyć rządu. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego pełnił funkcję wicepremiera i szefa MSW. W końcu, w 1990 roku, zrezygnował z życia politycznego. Swoje obowiązki przekazał Krzysztofowi Kozłowskiemu.

W latach 90. Kiszczak był często oskarżany za swoje działania szefa MSW. Czesław Kiszczak zmarł 5 listopada 2015 roku w Warszawie.

Kar, f: Autorstwa Wojskowa Agencja Fotograficzna – Aleksander Mazur, „Order Krzyża Grunwaldu”, Wydawnictwo MON, Warszawa 1988, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108884920